Flatås Lions 20 år

Flatås Lions 20 år

Publisert av Flatås IL Webmaster den 09.11.16. Oppdatert 31.01.18.
I 1996 fikk Fotballavdelingen i Flatås IL forespørsel om å starte opp et lag for utviklingshemmede. Helge Gudmundsen var da leder, og styret sa ja. Gudmundsen tok ansvaret og kunne ta i mot 7 spillere på første trening. Av disse 7 er 4 fortsatt med i miljøet rundt Flatås Lions, men etter 20 år er laget vokst til 37 aktive spillere som blir tatt godt vare på av 5 trenere.


Det handler om «Fotball for alle», og Flatås IL kan være stolte av å kunne leve ut visjonen til NFF, Norges Fotballforbund. Flatås Lions er også glad for all støtte fra klubben. Det gjelder styring av økonomi, praktisk hjelp til gjennomføring av cuper og ikke minst dommerhjelp. Ja, jeg tror Flatås Lions har satt spor i nærmiljøet, ja rundt om i hele landet. Det er ikke mange lag som er omtalt så mye i foredrag, egen bok og ikke minst eget TV-program, «Løvene fra Flatåsen.»

Programmet ble sendt på NRK1 for ti år siden, og nå sendes det i reprise, Lørdag 12.november kl.16.30 på NRK1 som en del av NRKs Sportslørdag. Samme dag samles «Løvene» med familie og gjester til stor Jubileumsfest.Trygghet og omsorg har vært de to viktigste verdiene bak Flatås Lions. Når den enkelte spiller nettopp opplever å bli sett og verdsatt skapes prestasjonsglede. Fotballen har blitt en mestringsarena, både sportslig og sosialt. Hver enkelt spiller har fått utvikle seg ut fra egen forutsetning. Personen er viktigere enn prestasjonen. Det handler til syvende og sist om menneskeverd, ja bli anerkjent for den man er. Da opplever man respekt som igjen skaper tilhørighet.

Flatås Lions er stolt av klubben sin, alle aktive og trenere representerer klubben på en slik måte at klubben kan være stolt av dem.

Vi oppfordrer alle til å sette av tid lørdag 12. november kl 16:30 og få med dere historien til Flatås Lions på NRK1, det er Gull verdt.